Kom ud af misbruget og afhængigheden med en alkoholbehandling

06 November 2018
Astrid Pedersen
Kom ud af misbruget og afhængigheden med en alkoholbehandling

Er et medlem af din nære familie ramt af et alkoholmisbrug, og virker det af og til, som om der ikke er nogen vej tilbage? Så er det om at handle, mens der er tid, og hurtigst muligt komme i behandling og afvænning, mens familien stadig hænger sammen

Minnesotakuren – blandt de bedste former for alkoholbehandling i verden

Den kendte og velrenommerede behandlingsform Minnesotakuren er nok mest kendt som en alkoholbehandling. Men den gennemtestede og veldokumenterede metode anvendes faktisk på andre typer afhængighedsrelateret misbrug end alkoholisme, som for eksempel narkomani, medicin misbrug, ludomani og sex afhængighed. Modellen bygger på tolv trins programmet, som er hjørnestenen i det forløb, man gennemgår hos for eksempel Alcoholics Anonymous (Anonyme Alkoholikere).

De tolv trin har til formål gradvist at bibringe den misbrugsramte sin egene erkendelse af sit misbrug, en accept af det forhold, at han eller hun er magtesløs over for stoffet eller substansen, og helbredelse gennem opbygning af nyt selvværd gennem sammenhold og med støtte fra den nærmeste familie. Derfor skal den misbrugsramte også lære at lægge sin egocentriske adfærd på hylden, og gå bodsgang over for de venner og familie medlemmer, som vedkommende har såret med denne adfærd igennem sit misbrug.

Behandling af alkoholmisbrug med Minnesotakuren hos Behandlingscenter Stien – helbredelse for hele familien

Når du vælger et behandlingsophold hos Behandlingscenter Stien, har du mulighed for samtidig at arrangere et kursus for resten af familien, på hvilket de enkelte familiemedlemmer oplyses om misbrugets anatomi og psykologi. Målet er at bibringe en større forståelse for, hvad et misbrug gør ved et menneske og en familie, samt give de enkelte familiemedlemmer redskaberne til at støtte den misbrugsramte efter endt behandling, og sammen bygge familien op på ny. Samtidig brydes den onde cirkel med børn af alkoholikere, som også selv går hen og bliver misbrugere. Du kan læse mere om misbrugsbehandling og familiekurser på behandlingscenter-stien.dk

Flere Nyheder